SImbol bahan kimia berbahaya di sekitar kita (Copy)

10 Simbol Bahan Kimia Berbahaya yang sering Kita Temui

Disadari atau tidak, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bahan-bahan kimia. Istilah bahan kimia sendiri sering keliru diartikan oleh masyarakat. Kebanyakan beranggapan istilah ‘bahan atau zat kimia’ merujuk pada bahan-bahan